Privacybeleid

Door naar de websites van Turtle Beach en gelieerde partijen (gezamenlijk de 'site') te gaan of deze te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen, delen toe te voegen of te verwijderen, wanneer we dat willen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. Als je de site blijft gebruiken, geeft dit aan dat je het eventueel gewijzigde privacybeleid accepteert. Dit privacybeleid is recent bijgewerkt in december 2017.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

Wie mogen persoonlijke gegevens verzamelen?
We verzamelen mogelijk persoonlijke gegevens via de site of autoriseren derde partijen om persoonlijke gegevens uit onze naam via de site te verzamelen.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
We beschouwen gegevens waarmee je persoonlijk wordt geïdentificeerd of die gebruikt kunnen worden om contact met je op te nemen (zoals je naam, e-mailadres of factuurgegevens), evenals gegevens die betrekking hebben op dergelijke informatie, als persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?
 • Als je een product van de site koopt, verzamelen we mogelijk je naam, post- en factuuradres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en/of creditcard- of bankrekeninggegevens.
 • Als je een product registreert, verzamelen we mogelijk je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Als je je abonneert op een van onze mailinglijsten, verzamelen we mogelijk je naam en e-mailadres.
 • Als je contact opneemt met onze online klantenservice, verzamelen we mogelijk je naam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres.
 • Als je je registreert voor wedstrijden of prijsuitreikingen die worden georganiseerd door de site, verzamelen we mogelijk je naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en overige gegevens zoals uiteengezet door dergelijke wedstrijden of prijsuitreikingen.
Met betrekking tot dergelijke persoonlijke gegevens, zal de gegevenscontroller Turtle Beach Corporation zijn. Het hoofdkantoor is gevestigd te 11011 Via Frontera, Suite A/B, San Diego, Californië 92127.

Hoe worden persoonlijke gegevens gebruikt door Turtle Beach?
Turtle Beach verzamelt en gebruikt je persoonlijke gegevens:
 • Om bestellingen voor producten die via de site worden geplaatst af te handelen en om met je te communiceren over dergelijke bestellingen (bijvoorbeeld bestel- en verzendbevestigingen);
 • Om te reageren op verzoeken om ondersteuning of om anderszins klantenservice te bieden;
 • Om je te informeren over andere producten en diensten van Turtle Beach en gelieerde bedrijven over acties en evenementen;
 • Om onderzoek te doen naar je mening over huidige producten en diensten, of over potentiële nieuwe producten of diensten;
 • Om je te informeren over de resultaten van wedstrijden of weggeefacties;
 • Om gegevens en trends te onderzoeken om onze producten en diensten te verbeteren; en
 • Om je belangrijke kennisgevingen over de website te sturen, waaronder updates voor de verkoopvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden.

Door de site te bezoeken of gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, wat wordt uitgevoerd op basis van: dergelijke instemming; noodzaak om de verplichtingen na te komen volgens ons contract met jou; noodzaak om stappen te nemen op jouw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met jou; noodzaak voor de legitieme belangen van Turtle Beach op het gebied van het op de markt brengen van de producten en services, evenals de ontwikkeling en de verkoop ervan.

De verstrekking door jou van persoonlijke gegevens van jou is een vereiste die noodzakelijk is voor de verstrekking van goederen en services aan jou en vereist om ervoor te zorgen dat je een bestelling bij ons kunt plaatsen. Als je de gevraagde persoonlijke gegevens niet verstrekt, behouden we ons het recht voor om een bestelling van jou te weigeren of, indien geaccepteerd, een dergelijke bestelling niet te honoreren of geen goederen en services aan jou te verstrekken (zonder daarvoor aansprakelijk te zijn).

NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

Naast je persoonlijke gegevens kunnen we ook, of we kunnen derde bedrijven autoriseren dit te doen uit onze naam, gegevens verzamelen die, op zichzelf, jou niet specifiek identificeert. Deze niet-persoonlijke gegevens worden gebruikt om ons te helpen te leren welke producten gebruikers het meest interessant vinden en om het siteontwerp en de content te verbeteren. Voorbeelden van niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken:

 • Als je een product koopt, een product registreert of contact opneemt met de klantenservice, verzamelen we naast je persoonlijke gegevens mogelijk ook informatie over de producten die je bezit of gebruikt.
 • Wanneer je gebruikmaakt van onze site, loggen we mogelijk je IP-adres (een nummer waarmee je computer op internet wordt geïdentificeerd) voor administratieve en probleemoplossingsdoeleinden, en om algemene verkeerstrends op de site te onderzoeken.
 • We gebruiken cookies (kleine gegevensbestandjes die op je computer worden opgeslagen) en andere vergelijkbare technologieën om informatie over je activiteiten op de site te verzamelen en om zo delen van de site aan te passen aan je voorkeuren. We verzamelen bijvoorbeeld mogelijk informatie over de pagina's die je bezoekt op de site, welke zoektermen je gebruikt op de site en/of welke producten je koopt. Daarnaast gebruiken we cookies om ons eraan te herinneren wie je bent en om onze productselectie op jou af te stemmen, waarmee we je een persoonlijke ervaring op de site kunnen bieden.

Het cookie zelf verstrekt geen persoonlijke gegevens, zoals je naam of e-mailadres. Je kunt je browser configureren om alle cookies te accepteren, alle cookies af te wijzen of een melding te sturen als een cookie is ingesteld. Elke browser is anders, dus kijk in het 'Help'-menu van je browser om te weten te komen hoe je je cookies-voorkeuren kunt wijzigen. Je kunt mogelijk toch functies op de site gebruiken als je je browser instelt om cookies te weigeren.

De informatie die wordt verzameld door cookies wordt mogelijk direct door ons opgehaald, of door een derde serviceprovider. Deze gegevens zijn anoniem en niet gekoppeld aan enige informatie waarmee jij persoonlijk identificeerbaar bent.

In bepaalde jurisdicties kunnen cookies alleen worden ingesteld of gebruikt met toestemming. Je gebruik van de site houdt in dat je toestemming geeft voor dergelijk gebruik.

Niet-persoonlijke gegevens worden mogelijk verzameld, gebruikt of ontsloten voor welk doeleinde dan ook. In het geval niet-persoonlijke gegevens gekoppeld zijn aan je persoonlijke gegevens, wordt dergelijke informatie ook behandeld als persoonlijke gegevens voor de doeleinden van dit privacybeleid.


JE INFORMATIE DELEN EN OVEREENKOMSTEN MET DERDE PARTIJEN

Van tijd tot tijd deelt Turtle Beach mogelijk je persoonlijke gegevens zoals verzameld van de site met bepaalde derde partijen die Turtle Beach helpen om producten en diensten te leveren, bij advertentie- of marketingcampagnes, website-analyses of om het mogelijk te maken voor dergelijke derde partijen persoonlijke gegevens rechtstreeks via de site te verzamelen. Dergelijke informatie bevat mogelijk je naam, adres, e-mailadres en koopgegevens, waarmee we de productbezorging kunnen verzorgen, klantenservice kunnen bieden of marktcommunicatie kunnen specificeren. Dergelijke hebben aangegeven dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen en deze niet te gebruiken om advertenties of andere communicatie uit naam van iemand anders dan Turtle Beach en gelieerde bedrijven te verzenden.

Turtle Beach verkoopt, verhuurt of least zijn klantenlijsten niet aan derde partijen. Turtle Beach of de derde partijen die ons helpen met de marketing kunnen, van tijd tot tijd, contact met je opnemen uit naam van externe bedrijfspartners over een speciaal aanbod dat mogelijk interessant is voor jou. In dergelijke gevallen worden je persoonlijke gegevens niet overgedragen aan de derde partij.

Co-branding
Turtle Beach kan een zogenaamde 'co-branding'-relatie aangaan met een ander bedrijf of een andere organisatie. Van tijd tot tijd communiceren we met gebruikers uit naam van dat bedrijf en klanten worden mogelijk doorgestuurd naar een partnerwebsite om een specifiek item aan te schaffen of voor meer informatie over hun services. In deze gevallen ontvangen zowel Turtle Beach als de partner mogelijk de persoonlijke gegevens die je verstrekt en je dient het privacybeleid van de 'co-branding'-partner te raadplegen over hun behandeling van je persoonlijke gegevens.

Links vanaf de site naar websites van derde partijen
De site bevat mogelijk links naar websites van derde partijen. Turtle Beach is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de verzameling of het gebruik van persoonlijke gegevens door dergelijke websites van derde partijen. Raadpleeg het privacybeleid van de website van de betreffende derde partij om meer te weten te komen over het gebruik van persoonlijke gegevens door die partij.

Links naar de site vanaf websites van derde partijen
Turtle Beach maakt mogelijk gebruik van externe marketingbedrijven om advertenties of links naar de site te plaatsen op websites van derde partijen. Het marketingbedrijf of de beheerder van een website van een dergelijke derde partij verzamelt mogelijk informatie over mensen die op een advertentie of op een link naar de site klikken. Turtle Beach is niet verantwoordelijk voor de verzameling of het gebruik van informatie door dergelijke marketingbedrijven of websites van derde partijen. Raadpleeg het betreffende privacybeleid om meer te weten te komen over het gebruik van je persoonlijke gegevens.

Fusie of overname; wettelijke naleving
In het geval Turtle Beach een fusie aangaat of wordt overgenomen door een ander bedrijf, of in het geval onze activa worden overgedragen, kunnen we persoonlijke gegevens en andere informatie over het gebruik van de site in verband met een dergelijke transactie ontsluiten of overdragen. Wees je ervan bewust dat rechtbanken mogelijk de autoriteit hebben om onder bepaalde omstandigheden toe te staan dat persoonlijke gegevens en andere informatie over het gebruik van de site worden gedeeld of overgedragen aan derde partijen zonder jouw toestemming.

ONTSLUITING VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken of ontsluiten je persoonlijke gegevens niet, behalve: (1) zoals beschreven in dit privacybeleid; (2) nadat we je toestemming hebben verkregen voor specifiek gebruik of ontsluiting; (3) als het noodzakelijk is om personen te identificeren, er contact mee op te nemen of een rechtszaak aan te spannen tegen personen of entiteiten die jou, Turtle Beach en anderen mogelijk benadelen; (4) als we hiertoe genoodzaakt zijn om te voldoen aan de vereisten van een rechtszaak of verzoek van de overheid (zoals een gerechtelijk bevel, bevel tot huiszoeking, dagvaarding, onderzoeksverzoek of statutaire vereiste); of (5) zoals anderszins vereist is door de wet. Mogelijk delen we je persoonlijke gegevens met een lid van onze groep, te weten onze moedermaatschappij en de bijbehorende dochtermaatschappijen (zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de Companies Act 2006 in het Verenigd Koninkrijk.

BEVEILIGING VAN ONZE SITE

We gebruiken coderings- en authenticatietools om de beveiliging van de informatie die jij met ons deelt te waarborgen. Zodra we je persoonlijke gegevens via de site ontvangen, doen we ons best om de beveiliging ervan op onze systemen te beschermen. Wij beschermen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die we verzamelen op een beveiligde server die zich achter een firewall bevindt en niet rechtstreeks is verbonden met internet.

Let wel, voor geen enkele transmissie via internet kan 100% veiligheid worden gegarandeerd. We streven ernaar om je persoonlijke gegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van welke informatie dan ook die je verstuurt naar of vanaf de site niet garanderen, en je doet dit op eigen risico. Dientengevolge wijzen we elke aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of onderschepping van, of elke ongeoorloofde toegang of beschadiging van enige gegevens of communicatie, af. Door gebruik te maken van de site, erken je en begrijp je, en ga je ermee akkoord dat dergelijke risico's bestaan.

Onthoud dat als je persoonlijk identificeerbare informatie ontsluit of persoonlijke gevoelige gegevens via openbare forums en prikborden op de site deelt, deze informatie mogelijk wordt verzameld en gebruikt door anderen. Jij bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die je besluit te delen op de openbare forums en prikborden van de site.

DE LOCATIE WAAROP WE JE PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die we verzamelen over jou worden mogelijk overgedragen aan en opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Deze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER werken voor ons of voor een van onze leveranciers. Dit is inclusief medewerkers die betrokken zijn bij, onder meer, de afhandeling van je bestelling, de verwerking van je betaalgegevens en de verstrekking van ondersteunende services. Door je persoonlijke gegevens te verzenden, ga je akkoord met het overdragen, opslaan en verwerken ervan.

BEWAREN VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

We bewaren je persoonlijke gegevens zo lang nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid en om claims en problemen te adresseren die mogelijk voortkomen uit je gebruik van onze producten en services. We bewaren de gegevens in geen geval langer dan 6 jaar vanaf de aankoopdatum van welk product dan ook. We gebruiken je persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden als je je hebt afgemeld voor de ontvangst van promotiemails van ons, zoals hieronder uiteengezet.

JOUW RECHTEN

Hoewel we hopen dat de informatie in dit privacybeleid je een beter begrip heeft gegeven over de manier waarop we je gegevens gebruiken en beschermen om je beter van dienst te kunnen zijn, begrijpen we het als je er alsnog voor wilt kiezen om geen informatie te ontvangen van Turtle Beach of onze partners.

Als onderdeel van onze focus op jouw privacy, zullen wij verzoeken van klanten om geen post of e-mail van Turtle Beach te ontvangen altijd honoreren.

Als je eerder hebt aangegeven dat je promotiemails van ons wilt ontvangen, of op een andere manier momenteel promotiemails van ons ontvangt, kun je je afmelden door een e-mail te sturen naar webmaster@turtlebeach.com. Binnen een redelijke termijn na afmelding ontvang je geen marketingmails meer van Turtle Beach. Je ontvangt mogelijk nog wel e-mails aangaande je transacties, bijvoorbeeld ter bevestiging van het plaatsen van een bestelling of wanneer een door jou besteld product wordt verzonden.

Als je wanneer dan ook denkt dat de gegevens die we over jou verwerken onjuist zijn, kun je om deze gegevens verzoeken en deze laten corrigeren of verwijderen. Je hebt ook het recht ons te vragen om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van je persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om van ons de persoonlijke gegevens die we van jou hebben te ontvangen, en hergebruiken, voor je eigen doeleinden. Daarnaast heb je het recht om informatie over jou die wij verwerken te bekijken door ons daarom te verzoeken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

Je kunt je toestemming voor het verwerken van je persoonlijke gegevens door ons wanneer dan ook intrekken.

KINDEREN EN PRIVACY

Deze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. We vragen nooit persoonlijk identificeerbare informatie aan iemand waarvan we weten dat die jonger is dan 13 jaar zonder verifieerbare toestemming van ouders of verzorgers. Door gebruik te maken van de site, verklaar en garandeer je dat je ten minste 13 jaar oud bent. Als we ons ervan bewust worden dat een klant jonger is dan 13 jaar en persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, verwijderen we zijn of haar persoonlijk gegevens.

Een ouder of wettelijk verzorger die toegang nodig heeft tot persoonlijke gegevens van het kind, of deze wil wijzigen of verwijderen, dient contact op te nemen met webmaster@turtlebeach.com.

CONTACTGEGEVENS

Als je opmerkingen hebt of vragen over dit privacybeleid, of denkt dat Turtle Beach zich niet heeft gehouden aan dit privacybeleid of enige privacywet, neem je contact op met webmaster@turtlebeach.com. Als je een klacht wilt indienen over de manier waarop wij zijn omgegaan met je persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen via webmaster@turtlebeach.com. Als je niet tevreden bent met ons antwoord, kun je contact opnemen met het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk of vergelijkende toezichthoudende instanties in jurisdicties buiten het VK.

Turtle Beach Inc

Looks like you're in United States

Visit our site for United States for awesome headsets for sale in your area.

Go to our site for United States Close and don't show again.